หาดสามพระยา

หาดสามพระยา

อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดไปประมาณ 3.5 กม. บริเวณหาดมีต้นสนทะเลปลูกอย่างเป็นระเบียบตามแนวชายหาดเป็นระยะทาง 1 กม.