จุดชมวิว ทางขึ้นถ้ำพระยานคร

จุดชมวิว ทางขึ้นถ้ำพระยานคร

การเดินทางสู่ถ้ำพระยานคร สามารถทำได้ 2 ทางคือ การเดินข้ามเขา ไปสู่ เขาที่เเป็นที่ตั้งของถ้ำพระยานคร เรียกว่า ใช้ทดสอบความแข็งแกร่งของร่างกายได้เลยที่เดียว หากจะเดินสู่ถ้ำพระยานคร แนะนำให้ไปในช่วงเช้า อากาศยังไม่ร้อนมากนัก  เผื่อเวลาเดินสักหน่อย เพราะระยะทาง 2 กิโลเมตร บนเขาที่ลาดชันนั้นไม่ง่ายนัก ควรเตรียมตัวใส่รองเท้าผ้าใบที่ยึดเกาะพื้นได้ดี มีน้ำ หรือ อาหารเล็กน้อยติดตัว เพื่อเพิ่มพลังระหว่างการเดินทาง แม้จะระยะทางไม่มาก แต่ก็เอาเรื่องทีเดียว 

แนะนำจุดชมวิว บนเขาลูกแรก สามารถมองเห็นชายหาดด้านล่าง เกาะนมสาว เกาะ และท้องทะเลกว้างไกล 

 

 

จุดชมวิว ทางขึ้นถ้ำพระยานคร

ภาพถ่ายระหว่างทางขึ้นจุดชมวิว ชายหาดกว้าง บริเวณบริเวณจุดขึ้นลงเรือ