ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี (ปากน้ำปราณ)

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี (ปากน้ำปราณ) ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีพื้นที่ 786 ไร่ โดยเปิดให่เเป็นพื้นที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเข้ามาศึกษาเรียนรู็  50 ไร่ พื้นที่แห่งนี้ได้รับการดูแลจาก บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 

 

ศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย นักท่องเที่ยวสามารถพบกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันร่มรื่น นิทรรศการป่าชายเลน และ วิถีชีวิตคนปากน้ำปราณ หอชะคราม (หอชมวิว) ที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งบริเวณพื้นที่ป่าไกลสุดตากว่า 786 ไร่  สามารถมองเห็นเขตเทือกเขาตะนาวศรี ภูเขาที่มีแนวยาวแบ่งเขตไทยและพม่า

 เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เป็น ที่ร่มรื่น ตลอดเส้นทางที่เดินมีแผ่นป้ายอธิบาย เรื่องราวต่างๆ เช่น ชนิดของนกต่างๆที่พบในบริเวณป่าชายเลน ชนิดของปู พันธุ์พืชที่พบ บ้านแมลง ลานผีเสื้อ 

             

 พบกับพี่เบิ้มแห่งป่า ต้นโกงกางที่มี อายุกว่า 60 ปี นับตั้งแต่ก่อนที่กรมป่าไม้จะให้สัมปทานการทำนากุ้ง ป่าชุดนี้ยังคงอยู่ แต่เดิมนั้นอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คลองเก่าคลองคอย    ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณปากน้ำปราณบุรีเป็นอย่างดี      ศาลาท่าตะบูน เคยเป็นศาลาที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช