จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวบนยอดเขาแดงซึ่งมีระยะทางเดินขึ้นเขาประมาณ 500 เมตร เหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ขึ้นและทัศนียภาพโดยรอบ