ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี (ปากน้ำปราณ)

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี (ปากน้ำปราณ)

ศูนย์เรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเก่า - คลองคอย นักท่องเที่ยวสามารถพบกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันร่มรื่น นิทรรศการป่าชายเลน และ วิถีชีวิตคนปากน้ำปราณ หอชะคราม (หอชมวิว) ที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งบริเวณ