หาดเขากะโหลกปราณบุรี (วนอุทยานท้าวโกษา)

หาดเขากะโหลกปราณบุรี (วนอุทยานท้าวโกษา)

เป็นภูเขาขนาดย่อมบริเวณสุดหาดปากน้ำปราณ หากมองจากทะเลจะเห็นเป็นรูปหัวกะโหลกขนาดใหญ่